web maker

Kancelaria Berg & Mazurek

świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych, zarówno w formie stałej obsługi, jaki i pojedynczego zlecenia, w następujących obszarach

Prawo gospodarcze

- zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych;
- sporządzanie i opiniowanie umów, aktów założycielskich i pozostałych aktów korporacyjnych;
- likwidacja podmiotów gospodarczych;
- obsługa prawna zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych;
- opracowywanie i opiniowanie umów i wzorców umów, mających znaleźć zastosowanie w obrocie gospodarczym;
- pomoc prawna w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji;
- udział w negocjacjach z kontrahentami przedsiębiorcy;
- windykacja należności;
- bieżąca i stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych. 

Prawo cywilne

- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia;
- windykacja należności;
- sporządzanie i opiniowanie umów;
- sprawy o eksmisję,
- sprawy związane z ustanowieniem drogi koniecznej (służebność gruntowa),
- sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności - sprawy o służebność - przesyłu (dot. spraw o słupy energetyczne),
- sprawy o zniesienie współwłasności,
- sprawy o zasiedzenie,
- sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości,
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
- sprawy o podział majątku spadkowego,
- sprawy o zachowek. 

Prawo rodzinne

- sprawy rozwodowe,
- sprawy o separację,
- sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego,
- sprawy o zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów,
- sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
- sprawy o przysposobienie,
- sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
- inne sprawy, np. uzyskanie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

- sprawy związane z przywróceniem do pracy,
- sprawy związane z odszkodowaniami za bezprawne zwolnienie z pracy,
- sprawy o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych i za pozostawanie w gotowości do pracy,
- sprawy związane z ochroną kobiet ciężarnych,
- sprawy o ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego,
- sprawy o ustalenie świadczenia rentowego,
- sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy.
 

Prawo administracyjne

- reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi;
- sprawy z zakresu prawa budowlanego;
- sprawy o wywłaszczenie;
- sporządzanie środków odwoławczych (odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA). 

Prawo karne

- reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych, zwłaszcza pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych;
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa;
- sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres:

Kancelaria Radców Prawnych
'Berg & Mazurek"
Al. Wolności 22 lok. B 10,
42-217 Częstochowa

Kontakt:

Email: kancelaria@bergmazurek.pl           
Telefony:
Paweł Berg - 537-123-232
Mariusz Mazurek - 506-934-207

 

Radca Prawny Paweł Berg - Prawnik Kłobuck, Radca Prawny Mariusz Mazurek - Prawnik Częstochowa
Usługi prawnicze Częstochowa Kłobuck